Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Samorządowe Przedszkole "Leśne Zacisze" w Piotrowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach

Samorządowe Przedszkole w Piotrowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.piotrowice.przedszkolna.net

·         Data publikacji strony internetowej: 13.07.2018

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.05.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·         część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia: 30.04.2021r.

·         Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:   27.05.2021

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·         Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Ortman 

·         e-mail:  dyrektor@piotrowice.przedszkolna.net

·         Telefon: 33 841 34 90

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przeciszów

·         Adres: 32-641 Przeciszów, u. Podlesie 1

·         E-mail: gmina@przeciszow.pl

·         Telefon: 338413 294

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole w Piotrowicach prowadzone jest przez gminę Przeciszów. Mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Andrychowskiej 204. Przy wejściu do budynku podany jest dzwonek, na który należy zadzwonić, aby wezwać pracowników przedszkola. W placówce znajdują 4 sale zajęć i urządzenia sanitarne dostosowane do potrzeb dzieci. Jest jadalnia, kuchnia i zaplecza gospodarcze. Dla przedszkolaków jest szatnia i duży plac zabaw. Są trzy wejścia do budynku. W przedszkolu nie ma żadnych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.W regulaminie korzystania placu zabaw uwzględniono zapis zakazu wprowadzania psów na teren placu zabaw.  Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Żaden z pracowników Przedszkola w Piotrowicach nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez pracowników przedszkola na parterze budynku, po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi przedszkola.
Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy w Samorządowym Przedszkolu w Piotrowicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu w przedszkolu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji.

 

Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:
1)      przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu w przedszkolu,
2)      przesłanie pisma/dokumentu na adres email: dyrektor@piotrowice.przedszkolna.net
Samorządowe Przedszkole w Piotrowicach skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 426).

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny